دکتر مهراد فخرالدینی

متخصص قلب و عروق


غربالگری سرطان پستان

غربالگري سرطان پستان

--------------------------------------------------------------------------------

با غربالگري موثر ميتوان مرگ ناشي از سرطان پستان را کاهش داد؛ اين غربالگري عمدتا شامل تصويربرداري، معاينه باليني و معاينه توسط خود فرد يا آگاهي فرد است. البته در مورد ارزش اين روشهاي غربالگري، سن شروع و خاتمه آنها و اين که هرچند وقت يکبار بايد انجام شوند بحث وجود دارد...

کالج زنان و زايمان آمريکا توصيه ميکند براي غربالگري سرطان پستان از هر سه روش استفاده شود (جدول 1).

توصيهها

بايد به خانمهاي 20 سال به بالا در مورد آگـــاهي از وضعيت پستان آموزش داده شود. آگاهي از وضعيت پستان عبارت است از آگاهي خانم از احساس و ظاهر طبيعي پستـــانهايش. هدف اين کار پــررنگ کردن اهميت کشف علايم توسط خود فرد و ارزيابي بهموقع ميباشد. تـاثيـرات آموزش آگاهي از وضعيت پستان هنوز بررسي نشده است. معاينه بالينــي پستان بايد سالانه در خانــمهاي 40 سال به بالا و هر 3-1 سال در خانــمهاي 39-20 ساله انجام شود. بررسيها از ترکيب معاينه باليني با ماموگــرافي حمايت ميکنند. کارايي معاينه بالينـي در خانـمهاي با شيوع کم سـرطان پستان (خانمهاي 39-20 ساله) مشخص نيست. ماموگرافي بايد سالانه در خانمهاي 40 سال به بالا انجام شود. درباره ارزش اخباري ماموگرافي، احتمال جوابهاي مثبت و منفي کاذب و احتمال نياز به روشهاي تصويربرداري تکميلي يا نمونهبرداري براساس نتايج بايد آموزش داده شود. تصميمهاي مربوط به غربالگري براساس عوامل خطر و سود فردي ارزيابي ميشوند. برخي از خانمها غربالگري سالانه را ترجيح ميدهند زيرا سبب افزايش شناسايي سرطان ميشود در حالي که سايرين ممکن است غربالگري هر 2 سال يکبار را ترجيح دهند زيرا با اين روش، بيشتر فوايد غربالگري حاصل ميشوند ولي دفعات غربالگري و احتمال نياز به آزمونهاي بيشتر کم ميشود. جدول 2 خطر نسبي مرگومير سرطان پستان را از کارآزماييهاي ماموگرافي غربالگري نشان ميدهد.

هرچند بيشتر بيماران مبتلا به سرطان پستان عوامل خطر قابل شناسايي ندارند، ميزان بروز سرطان پستان در کساني که ويژگيهاي مشخصي دارند در مقايسه با جمعيت عمومي بيشتر است. براي تعيين اين که کدام يک از خانمها داراي خطر متوسط، افزايش يافته يا بالا هستند و نيز براي تصميمگيري از اين نظر که کداميک از خانمها نياز به غربالگري تشديديافته دارند، پزشکان بايد بهصورت منظم خطر سرطان پستان را ارزيابي نمايند. در جدول 3 عواملي که خطر نسبي سرطان پستان را افزايش ميدهند آمده است.

در خانمهايي که از نظر جهشهاي ژن BRCA1يا BRCA2مثبت هستند غربالگري تشديديافته توصيه ميشود و در اين موارد بايد روشهاي کاهش خطر مورد بحث قرار گيرند. خانمهايي که خطر تخميني سرطان پستان در طول زندگيشان حداقل 20 باشد (براساس مدلهاي خطر که عمدتا بر پايه سابقه خانوادگي است) اما از نظر جهشهاي ژن BRCAبررسي نشدهاند يا منفي هستند نيز ميتوانند وارد غربالگري تشديديافته شوند. غربالگري تشديديافته شامل معاينه باليني 2 بار در سال، ماموگرافي سالانه، MRIسالانه و راهنمايي براي معاينه توسط خود فرد است. در مورد خانمهايي که يکي از بستگان درجه اولشان اين جهشهاي ژني را دارد ولي خودشان از اين نظر بررسي نشدهاند معمولا مانند کساني رفتار ميشود که خودشان اين جهشها را دارند.

- ام آر ای پستان در خانمهايي که داراي خطر متوسط سرطان پستان هستند توصيه نميشود. جامعه سرطان آمريکا MRIرا در خانمهاي پرخطر توصيه ميکند (يعني کساني که خطر سرطان در دوره زندگيشان حداقل 20 است).

جدول 1. توصيههاي برخي از سازمانهاي پزشکي براي غربالگري سرطان پستان

سازمان ماموگرافي معاينه باليني پستان آموزش معاينه پستان توسط خود فرد آگاهي فرد (breast self awareness)

.. کالج زنان و زايمان آمريکا

سالانه در افراد 40 سال به بالا هر 3-1 سال در افراد 39-20 ساله

در افراد پرخطر مدنظر باشد.توصيه ميشود.

0جامعه سرطان آمريکاتوصیه می کند :

سالانه در افراد 40 سال به بالا سالانه در افراد 40 سال به بالا انتخابي در افراد 20 سال به بالا

. موسسه ملي سرطانتوصيه ميشود:

هر 2-1 سال در افراد 40 سال به بالا

جدول 3. عواملي که خطر نسبي سرطان پستان را درخانمها افزايش ميدهند:

خطرنسبي..

عامل

.. خطر نسبی بيشتراز4درصد :

سن (بالاي 65 سال در مقابل زير 65 سال، البته ميزان خطر تا 80 سالگي در همه سنين افزايش مييابد) هيپرپلازي آتيپيک که با نمونهبرداري ثابت شده باشد. جهشهاي ژنتيک ارثي خاص براي سرطان پستان (BRCA1و/يا BRCA2) پستانهاي متراکم از نظر ماموگرافي سابقه شخصي سرطان پستان

..خطر نسبی بین 1/2تا 4درصد

تراکم بالاي استخوان (بعد از يائسگي) پرتوتابي قفسهسينه با دوز بالا سطوح بالاي استروژن يا تستوسترون درونزاد دو فاميل درجه اول مبتلا به سرطان پستان

..خطر نسبی بین 1/1-0/2درصد

مصرف الکل نژاد يهودي اشکنازي قاعدگي زودرس (پيش از 12 سالگي) قد بلند وضعيت اجتماعي- اقتصادي بالا سن بالا در زمان اولين بارداري ترم (بيش از 30 سال) يائسگي ديررس (بعداز 55 سالگي) عدم شيردادن به کودک عدم وجود حاملگي ترم چاقي (بعد از يائسگي) / چاق شدن در بزرگسالي يک فاميل درجه اول با سرطان پستان سابقه فردي سرطان اندومتر، تخمدان يا کولون مصرف اخير و طولاني مدت استروژن و پروژستين مصرف اخير قرصهاي ضدبارداري
آدرس مطب : 1
تلفن : 22923067 - 021

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
روش های تشخیصی بیماریهایراهکارهای کنترل عوامل خعلایم بیماریهای قلبی و عصفحه اصلیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانآدرس مطب و کلینیک چکاب قلسایتهای دیگراستفاده صحیح از ترید میلمطالب غیر پزشکیگپی کوتاهاخبار جدید پزشکیبیما ریهای غیر قلبیبیماریهای قلب و عروقتغذیه وبیماریهای قلبی و داروها دربیماران قلبیدرمان بیماریهای قلبی و ع